Ringkøbing – Skjern Kommunes værdigrundlag:

Vi HANDLER

Det giver os gejst og energi at skabe fremdrift. Vores arbejde nytter, og vi sætter handling bag ordene.

Det giver resultat - hver gang.

 

Vi ER NYSGERRIGE

Vi har antennerne ude. Vi søger ny viden og opfanger nye impulser forat udvikle fremtidens løsninger.

Det er lærerigt.

 

Vi ER ORDENTLIGE

Vi løser opgaverne med høj faglighed og kvalitet. Vi tager hånd om vores "kunder" og kolleger. Vilytter, går i dialog og melder klart

ud. Vi gør os umage.

Det kan du stole på.

 

 

Skolens personale har afholdt pædagogisk dag om værdigrundlaget for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Udmøntningen af værdigrundlaget på Rindum Kjærgaard tager udgangspunkt i følgende udsagn:

  • Vi møder forældre, kolleger og samarbejdspartnere med ligeværdighed og udviser respekt og anerkendelse.
  • Vi er åbne, ærlige og troværdige.
  • Vi udviser medmenneskelighed.
  • Vi viser udholdenhed i arbejdet.