Rindum Kjærgaard er et skoletilbud til elever med særlige behov i Ringkøbing-Skjern Kommune. Skolen arbejder således i henhold til folkeskoleloven og målsætningen for folkeskolerne i kommunen.

Målsætning for Rindum Kjærgaard:

Det er skolens overordnede målsætning gennem undervisning, praktiske aktiviteter og social træning at robustgøre eleverne og give dem mulighed for at udvikle personlige, sociale og faglige kompetencer. Dette skal gøre eleverne livsduelige og i stand til at få et tilfredsstillende udbytte af folkeskolens almindelige undervisning, ophold på efterskole eller ungdomsuddannelse og endvidere ruste dem til et kommende arbejdsliv.

Derfor lægger vi vægt på:

- at styrke elevernes selvværd og personlige kompetencer

- at lære eleverne at omgås andre og indgå i sociale fællesskaber

- at eleverne tilegner sig teoretiske og praktiske kundskaber og færdigheder

- at give eleverne meningsfulde oplevelser

- at skolens dagligdag bygger på trivsel, ansvarlighed og respekt

Eleverne skal mødes med anerkendelse og respekt. Der etableres en tæt voksenkontakt, hvor eleverne møder tydelige, forudsigelige og troværdige pædagoger og lærere, som tager ansvar og står fast. Dagligdagen skal være struktureret og præget af en målrettet pædagogik, som tager udgangspunkt i elevernes kompetencer og potentialer.