Rindum Kjærgaard har et samarbejde omkring feriepasning med Ringkøbing Skoles SFO "Krummeluren" for børn i alderen 0.-3. klasse samt Klubben for børn i alderen 4.-6. klasse.

Der er ingen pasningsordning i ferier på Rindum Kjærgaard, hvorfor forældre tilbydes at få deres barn passet på Ringkøbing Skole.

Forældre skal selv tilmelde deres barn til pasning via henvendelse til Rindum Kjærgaard indenfor fristen. Herefter formidler vi tilmelding og overlevering til Ringkøbing Skoles SFO. Bemærk der kan forekomme nødpasning, hvor Ringkøbing Skole samarbejder med Spiren på Alkjærskolen.

Hvis der skulle opstå tvivl i forhold til den praktiske og pædagogiske løsning for jers barn, vil skolen gerne deltage i et møde, hvor andre samarbejdspartnere kan deltage. Det kunne f.x. være med deltagelse fra Børn og Familie.

Husk at fristen for tilmelding til pasning på Ringkøbing Skole er 3 mdr. før sommerferien og 4 uger før øvrige ferier. Der vil endvidere komme en påmindelse herom på forældreintra.

Klubben har lukket i jule- og påskeferie samt sommerferien i ugerne 28-29-30-31.